Elektroakustika

obr elektroakustika

Věrná a srozumitelná reprodukce zásadním způsobem ovlivňuje nejen efektivní předávání a pochopení sdělované informace, ale i vnitřní pohodu posluchačů a tím i celkovou atmosféru sálu. Z pohledu akustických vlastností místnosti je žádoucí se vyhnout akustickým defektům mezi které patří odrazy, náhodné ozvěny, dozvuky a stojaté vlnění. Proto naše společnost používá jen špičkovou profesionální elektroakustickou techniku.
Základní elektroakustická výbava zahrnuje:

  • mixážní pulty
  • mikrofony
  • přehrávače audio nosičů
  • reprosoustavy
  • výkonové zesilovače

Lze zde také zařadit konferenční systémy.

Mixážní pulty

obr audiomix Mixážní pulty slouží k požadovanému smíchání veškerých zvukových signálů v místnosti (například mluveného slova přednášejícího, zvukového doprovodu promítané videosekvence, hudebního podkresu přednesu nebo jakéhokoli dalšího zvuku). Veškeré tyto vstupní signály jsou smíchány v požadované síle tak, aby bylo například dobře srozumitelné mluvené slovo. Takto smíchaný výstupní signál je odeslán do výkonového zesilovače, který jej patřičným způsobem upraví pro reprosoustavy.

Mikrofony

obr mikrofon Mikrofony slouží ke snímání mluveného slova účastníků. Mohou být kabelové nebo bezdrátové. V prostorách, kde jsou mikrofony pevně umístěny například k nábytku, je vhodnější použít kabelovu verzi. Naopak v případech, kdy potřebujeme mikrofon operativně přemisťovat v celém prostoru, použijeme bezdrátovou variantu. Bezdrátová sada se skládá z následujících komponent: vlastní mikrofon,vysílací jednotka, přijímací jednotka a může být doplněna o odposlechovou jednotku. Vlastní mikrofon bezdrátové sady může být v několika variantách – ruční, klopový, hlavový (podle požadavku uživatele).

Přehrávače audio nosičů

S použitím těchto zařízení mohou být přehrávány různé druhy zvukových nosičů od magnetofonových kazet, přes CD disky, až po magneto-optické disky.

Reprosoustavy

obr repro Úkolem reprosoustav je co nejkvalitnější převedení elektroakustického signálu z výkonového zesilovače na slyšitelný zvuk. Aby bylo dosaženo co nejkvalitnějšího zvuku, je třeba použít soustavu reproduktorů a provést mnohá akustická a prostorově-akustická měření. V opačném případě může docházet k nepříjemným ozvěnám, dozvukům či podobným jevům, jenž mohou velmi negativně ovlivnit celkový zvukový dojem.

Zesilovače

obr zesilovac Zesilovače zesílí elektroakustický signál takovým způsobem, aby jej reprosoustavy mohly zpracovat na zvuk. Jejich řízení probíhá prostřednictvím centrální řídící jednotky přes ovládací panel obsluhy.

Aktuálně  |   Historie firmy  |   Kontakty  |   Napište nám