Řídící systémy

amx picture

Ukázka činnosti řídicího systému

Řídicí systém je programovatelné zařízení používané převážně v průmyslu, které ovládá nějaký technologický proces. Obvykle se jedná o systém z oboru regulační či automatizační techniky řízený pomocí různých prostředků z oblasti výpočetní techniky. Tolik říká o řídícím systému (ŘS) Wikipedie.

Řídící systém

Zjednodušeně a konkrétně řečeno, řídící systém umožňuje ovládat jakékoliv externí zařízení, které se dá řídit nějakou elektronickou cestou, vše z jednoho (nebo více) ovládacího místa. Skládá se z hlavní řídící jednotky, která spolu s rozšiřujícími moduly zajišťuje komunikaci se všemi zařízeními připojenými k systému, a ovládácího rozhraní, které zprostředkovává přenos příkazů od uživatele do systému.

Náš ŘS zahrnuje řízení a automatizaci, přepínání a distribuci zvuku a obrazu a správu různých technologií. ŘS AMX jsou instalovány na celém světě v konferenčních místnostech, domácnostech, učebnách, řídících centrech, hotelích, zábavních zařízeních, vysílacích zařízeních a v mnoha dalších oblastech...
obr dotykovy monitor Námi dodávaný řídící systém AMX zjednodušuje způsob, jakým lidé pracují s A/V technikou. AMX je spolehlivý, komplexní a dostupný systém, který řeší problematiku rostoucího počtu technologií a operačních platforem na pracovištích a v domácnostech. Zahrnuje řízení a automatizaci, přepínání a distribuci zvuku a obrazu a správu různých technologií. ŘS AMX jsou instalovány na celém světě v konferenčních místnostech, domácnostech, učebnách, řídících centrech, hotelích, zábavních zařízeních, vysílacích zařízeních a v mnoha dalších oblastech..
Řídící systém AMX má vlastní sofistikovaný programovací jazyk, který umožňuje vytvářet plnohodnotné aplikace (ne pouze jakýsi "makro jazyk", jak je známe např. z některých dálkových ovladačů schopných se "učit" kódy jiných ovladačů).

Typické komunikační rozhraní ŘS:

  • IR : videa, dvd, televize, některé typy zesilovačů apod.
  • RS232-RS422-RS485 : obrazové a zvukové přepínače, projektory, kamery, audio mixy, konferenční systémy, elektrorozvaděče - tedy např. žaluzie, motory vrat, osvětlení - jednoduše cokoliv říditelné silově z rozvaděčů, ale také topení, klimatizace, atd.,
  • TCP/IP : jakékoliv zařízení komunikující přes tento protokol, tudíž i jakýkoliv počítač - FTP, Telnet...,
  • IO (hlídání stavů otevřeno/zavřeno - okna, různá dvoustavová čidla)
  • Relé
  • MIDI
  • a celá řada dalších rozhraní...

Ovládání jakéhokoliv systému postaveného na prvcích AMX je možné buď z dotykových panelů (v nabídce je široký výběr typů, od obyčejných drátových tlačítkových panelů s konkrétním počtem tlačítek přes drátové dotykové panely až po komplexní WI-FI dotykové panely s integrovaným intercomem včetně možnosti přenosu videa a spuštění VNC aplikací pro ovládání externích PC), nebo z plnohodnotných PC aplikací, umožňujících užívat všech výhod PC prostředí (načítání dat ze síťových či lokálních zdrojů - server, flash disk, záloha nastavení systému exportem do souboru apod.), či přes zabezpečené webové rozhraní - tedy i velmi vzdáleně...

obr ridici jednotka Díky naší výborné, zákazníky ověřené, znalosti potřeb uživatelských vstupů a informačních prvků, je možné vytvářet i velmi složitá, hesly či jinak zabezpečená rozhraní pro všechny potřebné účely - rozhraní pro administrátory (s přehledným zobrazením technických informací o systému s možností nastavovat citlivé údaje, makra apod.), pro prezentátory vlastní (kterým je umožňěno cokoliv měnit či nastavovat), pro prezentátory externí (pro případ pronájmu prostor další společnosti - s přesně vymezenými prostředky, které mohou používat, a časem, jak dlouho je mohou používat), či např. rozhraní pro uklízečky s možností si rozsvítit či odtemnit.

K lepšímu dokreslení funkcí ŘS poslouží následující: UKÁZKA

Aktuálně  |   Historie firmy  |   Kontakty  |   Napište nám