Signálové procesy a přepínače

obr signalove prepinace

Tato zařízení slouží k tomu, abychom mohli na požadovaném zobrazovacím zařízení sledovat právě ten obraz, který potřebujeme. Zároveň s obrazem také zajistí připojení souběžného zvukového doprovodu do akustického řetězce. Na trhu existuje celá řada audio-video přepínačů, od jednoduchých 2 vstupových 1 výstupových audio přepínačů s ručním přepínáním, až po komplexní maticové systémy s mnoha různými typy vstupů a výstupů s možností vzdáleného řízení přes vyšší protokoly.

Přepínače signálů

obr prapinace Přepínače signálu zabezpečují vlastní propojení zdroje signálu (jímž může být obraz z počítače, obrazový signál videa, apod.) s výstupním zařízením. Tím je v případě obrazového signálu například monitor nebo data-videoprojektor. V případě elektroakustického signálu je výstupním zařízením následná elektroakustická větev kompletního systému. Obecně lze tedy říci, že právě díky těmto zařízením se děje vše, co pomocí ovládacího panelu přikážeme řídicí jednotce.

Rozbočovače a zesilovače signálů

obr rozbocovace Jak už sám název napovídá, tato zařízení jsou zapotřebí vždy, když chceme jeden vstupní signál současně zobrazit na několika zobrazovacích zařízeních (například pokud vyžadujeme, aby byl obraz z počítače promítán na projekční plochu pomocí data-videoprojektoru a také aby byl současně zobrazován i na dvou samostatných monitorech).

Přípojná místa

obr PM Při pořádání konferencí či porad je mnohdy žádoucí, aby každý z účastníků měl možnost se kdykoliv zapojit se svým příspěvkem. Je tedy zapotřebí poskytnout mu možnost připojení vlastního technického vybavení (tím většinou bývá přenosný osobní počítač) na instalovaný audiovizuální systém. Aby se všude nepovalovaly právě nepotřebné kabely, jsou k dispozici tzv. přípojná místa. Právě tato místa umožňují jednoduché a elegantní připojení každého účastníka.

obr PM

Kabely

obr kabely Kabely jsou podstatnou součástí celého systému. Na jejich prvotřídní kvalitě závisí výsledná kvalita promítaného obrazu i slyšitelného zvuku. Z tohoto důvodu používáme profesionální kabeláže různých typů.


Aktuálně  |   Historie firmy  |   Kontakty  |   Napište nám