Videokonference

obr videokonference

Videokonference se využívá především v takových případech, kdy není možné, aby se účastníci sešli na jednom místě. Mezi výhody videokonference nepochybně patří to, že v případě nutnosti lze konferenci uskutečnit v termínu několika minut bez ohledu na to, kde se její jednotlivý účastníci právě nacházejí.

Základní informace

Hlavním předpokladem pro zapojení se do videokonference je splnění několika základních technických podmínek (viz. dále). V současné době můžeme obecně říci, že videokonference se může zúčastnit kdokoli, kdo má alespoň základní technické vybavení a je připojen k internetu minimální požadovanou rychlostí

Nutná zařízení do jednacích sálu a žasedacích zařízení

  • kamery s možností ovládání zoomu, focusu a pohybu kamery přímo z řídicího systému
  • drátové nebo bezdrátové mikrofony ( lze nahradit konferenčním systémem)
  • odposlechové mikrofony
  • přepínač signálu, pro selekci aktuální obrazového signálu pro videkonferenci
  • zdroje signálu jako jsou PC, notebooky apod.
  • řídicí systém pro ovládání všech komponent

Technické podmínky

Pro zprovoznění videokonference je zapotřebí splnění následujících podmínek:
  • připojení lokality do sítě pro možnost spojení s druhou stranou konference
  • instalace videokonferenčního systému a podle typu tohoto systému případné doplnění o další „nutná zařízení“

Funkce

Popis videokonference s názornou ukázkou připravujeme.

Aktuálně  |   Historie firmy  |   Kontakty  |   Napište nám