Videotechnika

obr signalove prepinace

Videotechnika se používá pro přehrávání i nahrávání videozáznamů. Tato sekce obsahuje nejenom přehrávače externě pořízených videozáznamů, ale naleznete zde i nabídku kvalitních videokamer, které mohou být součástí komplexní dodávky. Kamery slouží především k pořízení potřebného doplňujícího videozáznamu mimo realizované prostory. Nedílnou součástí komplexního řešení jsou přehrávače jakýchkoliv nosičů obrazové informace, od klasických páskových až po moderní optické disky.

Kamery

Pro pořízení záznamu dějů nebo událostí mimo danou místnost jsou určeny videokamery dodávané jako součást komplexního řešení. Je tak například možné opatřit si záznam externího pokusu, přírodního děje, technologického postupu ve výrobním závodě a podobně. Videokamera je chápána jako doplňková pomůcka.

VHS

Především z důvodu kompatibility celého systému s ohledem na dříve používané zařízení dodáváme VHS přehrávače. Mnoho přednášejících či jinak účinkujících osob má stále ještě velmi kvalitní záběry na těchto, v současnosti již téměž nepoužívaných, nosičích. Šestihlavé profesionální přehrávače zajistí dostatečně kvalitní obraz i ze starších a opotřebovaných nosičů.

DVD

Nově pořízené pořady jsou již standardně zaznamenávány na tato digitální média. Námi podávané přehrávače jsou schopny akceptovat jak originální (lisovaná), tak i vypalovaná média všech typů.

Recordéry

Naše společnost používá výhradně disková digitální záznamová zařízení, prostřednictvím nichž lze zaznamenat nejenom videosekvenci (například z kamery či vizualizéru), ale také kopírovat starší záznamy na magnetopáskových zařízeních na moderní optické disky.

Přislušenství

K příslušenství patří veškeré drobné doplňky a pomůcky, které Vám mohou usnadnit či zpříjemnit práci s videotechnikou.

Aktuálně  |   Historie firmy  |   Kontakty  |   Napište nám